انجمن علمی ژئومکانیک نفت ایران

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع میرداماد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mail: irpg.association@gmail.com
Tel: 02188201435
Fax: 02188201435
 

نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.