در راستای رشد و توسعه صنعت نفت کشور و حل مسائل و چالشهای ژئومکانیکی مرتبط با صنعت نفت، تفاهم نامه همکاری بین انجمن ژئومکانیک نفت و انجمن نفت منعقد گردید.

 

جهت مشاهده تفاهم نامه بر روی لینک کلیک کنید.